طبقه بندی ماهی ها

دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 ساعت 06:56

اولین ماهی فلس دار آرواره دار حدود 440 میلیون سال پیش ظاهر شد. آرواره این نوع ماهی با قوس غبغب در جلو کامل شده است. این ماهی ها چندین جفت ستون فقرات در امتداد کناره های پایینی بدن دارند. این ستون فقرات بعدا به صورت باله های جفت رشد کردند. در طول تاریخ و در مقایسه با سایر حیوانات، ماهی در محل سکونت خود یعنی آب شیرین اجتماع نکرده است. تا 66 میلیون سال پیش، اجداد گونه های آب شیرین، مانند گربه ماهی اولیه با ریش های حساس و ستون فقرات محافظ در باله های سینه ماهی، قابل شناسایی بوده اند. به استثنای مار ماهی دهان گرد که از وابستگان دور ماهی های بدون آرواره هستند، ماهی های زنده به 2 گروه تقسیم می شوند. یک گروه شامل کوسه و وابستگان آن، ماهی های غضروفی هستند. اسکلت این ماهی ها از غضروف ساخته شده است. بقیه ماهی ها که 95 درصد ماهی ها را تشکیل می دهد، ماهی های استخوانی هستند. اسکلت این ماهی ها از استخوان درست شده است. ماهی های استخوانی متنوع ترین گروه مهره داران روی زمین با حدود 23500 گونه متفاوت را تشکیل می دهند.

طبقه بندی ماهیان

ماهی ها چگونه طبقه بندی می شوند؟

ماهی (1)

طبقه بندی ماهی ها زنده تاکسونومی یا علم طبقه بندی نامیده می شود. واحد پایه طبقه بندی، گونه است. مجموعه ای از موجودات مشابه که توانایی زاد و ولد با یکدیگر در محیط اصلی و تولید فرزندان بارور است.

دسته بندی ماهی ها

???????????????????????????????????????????????????ماهی (2)

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.